• Slaptoji kerpių knyga

Kartais ant medžių kamienų galima išvysti raides. Šiuo rangytu šriftu užrašyta slaptoji kerpių knyga, kurios puslapiai pasklidę po visą girią. Nors daugybė augalų ir gyvūnų yra mėginę perskaityti, kas joje parašyta, nė vienas taip ir neįstengė šio paslaptingo rašto sujungti į kokį bent šiek tiek rišlų sakinį ar net žodį.

Ši knyga – tai pasivaikščiojimas po miškuose pasklidusį kerpių protą ir vaizduotę. Trumpose istorijose aprašyta kerpių meilė, matematika, vertybės ir kiti svarbūs dalykai. Šie jungtiniai padarai niekada nebūna po vieną ir moka puikių bičiulystės būdų. Galbūt todėl, žvelgdami į kerpes, žmonės suprato, kas yra simbiozė – mokėjimas gyventi kartu. Sudarytos ir grybo ir dumblio sąjungos, šios būtybės pasižymi ypatingomis galiomis – pavyzdžiui, gali nesunkiai išgyventi kosmose arba ištirpdyti akmenis. O štai viena ypatinga kerpė – Rašytinis Brėžis – net buvo pavadinta girių raštu. 

Slaptoji kerpių knyga / The Secret Book of Lichens
Kristupas Sabolius

Iliustracijos: Aistė Ambrazevičiūtė
Dizainas: Goda Budvytytė
Redaktorė: Jurga Daubaraitė
Kalbos redaktorė: Alexandra Bondarev

Leidėjas: Kirvarpa
Spaustuvė: UAB „Petro ofsetas“

Tiražas: 1000 egz.
ISBN 978-609-96209-1-6

Angliškas tiražas: 500
ISBN 978-609-96209-2-3

Leidinį finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Grįžti į pradinį puslapį