• Rasta vertime: architektūra, žemė, kraštovaizdis, kalba

2023 m. spalio 14 d., 14 val. Docks Cantieri Cucchini, Venecija

Campo Tana 2125, Castello, Venecija
(priešais įėjimą į Arsenalą)

Rengėjai: Škotija + Venecija
Kuratoriai: „A Fragile Correspondence“ ir Dualchas

Šis renginys yra viešosios programos, remiačios „A Fragile Correspondence“, dalis. „A Fragile Correspondence“ yra šalutinis 18–osios tarptautinės architektūros parodos Venecijoje renginys, kurį surengė „Architecture Fringe“ organizacija, žurnalas „-ism“ ir kiti.

Renginys, išplėsdamas architektūros, žemės, kraštovaizdžio ir kalbos temas, bendras „A Fragile Correspondence“ ir Dualchas pristatymams Arsenale, o taip pat ir daugeliui kitų pristatymų šių metų parodoje, sukuria erdvę dialogui tarp skirtingų projektų, kuriuos vienija domėjimasis architektūra kaip socialine, kultūrine ir politine veikla. Šiame dialoge klausiama, kaip atidesnis žemės ir kraštovaizdžio tyrinėjimas gali padėti architektūrai prisitaikyti prie besikeičiančio klimato krizių pasaulio ir besivystančios profesijos, o taip pat, ko reikia norint permąstyti tai, ką reiškia užsiimti architektūra.

Šios idėjos bus nagrinėjamos iš pačių įvairiausių bienalės dalyvių perspektyvų tam skirtoje pokalbių, diskusijų ir debatų su įvairiausiais pranešėjais popietėje. Taip pat planuojamas apsilankymas Lietuvos paviljone. Popietė pasibaigs lengvais užkandžiais.

Programa:

14:00 Dalyvių pasveikinimas

14:15 Pirmasis dialogas: Architektūra ir žemė
Austrijos paviljonas (Philipp Stern) + Orizzontale (Giuseppe Grant)

15:00 Antrasis dialogas: Architektūra ir kalba
Dualchas (Rory Flyn) + Dualchas bendradarbiai (Peter Marsden, Jordan Young, Hector MacInnes) + „A Fragile Correspondence“ (Kristina Enberg, Neil McGuire, Andy Summers)

16:00 Grupės pasivaikščiojimas iki Lietuvos paviljono, Campo Tana  2125, Castello, Venecija

16:30 Trečiasis dialogas: Architektūra ir kraštovaizdis

Rašytoja Cal Flyn + Lietuvos vaikų miško paviljonas (Egija Inzule)

17:15 Lengvi užkandžiai patiekiami Škotija + Venecija

18:30 Pabaiga

Grįžti į pradinį puslapį